städfirma, hemstäd, flyttstäd, fönsterputs, lokalvård, norrtälje, roslagen

Kundsida

Här kan du som är privatkund hos oss se aktuell information, avtalskopia och våra priser 

Avbokningspolicy

Observera att eventuell avbokning måste ske minst 48 timmar innan bokat städtillfälle.

I annat fall sker full debitering.


Avbokning sker alltid via sms till

070 960 67 77


Vi kan hjälpa dig boka ny städtid, men detta blir ett nytt tillfälle och debietras därför utöver den sena avbokningen.

Prislista

Avtalskund

Rullande hemstäd : minst 1 tillfälle per månad: 230:- efter Rut

Fönsterputs : 230:- efter Rut

EJ Avtalskund

Hemstäd : enstaka tillfälle färre än 1 tillfälle per månad: 255:- efter Rut

Flyttstädning: 280:- efter Rut

Fönsterputs: 255:- efter Rut

Övriga Tjänster

Organisering av förråd, skåp garderober etc: 690:- 

Inredningshjälp: 690:- 


Minsta debitering per tillfälle är 2 timmar

Pappersfaktura: 35:-

Framkörningsavgift: 29:- mil tor

Påminelseavgift obetlad faktura: 60:- + ränta

Nedan finner ni de olika kontaktsätt som finns till oss


Kundtjänst

Telefon: 070-960 67 77

E-post: kontakt@cleanroslagen.se


Fakturafrågor

E-post: info@cleanroslagen.se

Viktigt att märka mailet ”Fakturafråga”OBS! Vid avbokningar inom 48 timmar

SMS:a till nummer 070-960 67 77

Uppehåll under

sommar och julledighet


Önskar ni som kund uppehåll av städ under sommar eller julledighet?


Tänk på att meddela oss i god tid så vi kan planera så bra som möjligt för vår personal.


Eventuellt sommaruppehåll önskar vi att ni meddelar oss senast sista Mars och juluppehåll senast sista Oktober.


När städning infaller på röda dagar kommer vi flytta Ert städ till vardag i anslutning till orndinarie städdag. 

Vi kontaktar Er och stämmer av detta.


Maila oss angående uppehåll:

kontakt@cleanroslagen.se


Ditt avtal

Städmaterial:

Vi som företag står för de medel och trasor vi använder vid städning i Ert hem.

Ni är själva ansvariga för att det finns en väl fungerande dammsugare samt dammsugarpåsar hemma.

Vi bryr oss om människa och miljö och använder därför så långt som möjligt produkter som är skonsamma. Önskar ni att vi använder andra medel än de vi tillhandahåller får ni själva ta fram dessa och meddela ert önskemål till oss.


Personal och tid för städning

Vi bokar alltid in en ordinarie städerska hos Er, däremot måste vi ibland flytta om i personalen på grund av till exempel ledighet och sjukdom.

Vi tar då ansvar för att den som kommer vet vad denne ska göra. All personal har samma utbildning och ska leverera likvärdiga resultat. 

Ni har inte rätt att avboka städ med kort varsel kostnadsfritt (se ”Ställa in städ” längre ned) på grund av att ni inte får er ordinarie städerska.

Ibland är det två städerskor som kommer för att vi ska få ihop schemat så bra som möjligt, det innebär att de då delar på tiden, dvs har ni fyra timmar städ bokat så är de på plats två timmar om de är två som kommer.

Den tid som är bokad av Er som kund ska användas till fullo, däremot behöver personalen viss tid för att plocka ihop material, ni får räkna med + - 10 minuter i tid per städ från gång till gång.

Om ni har städning mer än tre timmar vid samma tillfälle har personalen rätt att under passet sätta sig ned en kortare stund för att dricka eller äta tex en frukt, detta för att hålla orken och energin uppe och leverera en bra städning!


Tillsyn och kvalitetssäkring

Vi vidareutbildar löpande vår personal ute hos kund och det innebär att vi ibland är med och visar olika metoder för personalen under pågående städning samt att vi gör tre olika typer av tillsyn för att bibehålla en hög nivå på vårt arbete hos Er som kund.


De olika typerna av tillsyn är följande

Kontakt med dig som kund

Vi kontaktar Er och stämmer av hur nöjda ni är och om ni ser några förslag på förbättring eller har andra önskemål

kring Er städning.

Oanmäld tillsyn på plats

Vi kommer ut under tiden Er städerska städar och tittar på utfört arbete och arbetssätt och noterar kommentarer som vi sedan följer upp med städerskan för att ge feedback på både det som är bra och det som kan göras annorlunda

eller bättre.

Detta är inget besök städerskan vet om på förhand, men de vet att dessa besök sker löpande.

Anmäld tillsyn

Städerskan vet att vi kommer ut och tittar under pågående städ för att se hur arbetet fungerar och städerskan har då möjlighet att be oss visa hur olika moment kan utföras och få vägledning på plats. 


Nycklar och Larm

Ni är ansvariga för att låsa upp / lägga ut nyckel om ni inte vill kvittera ut detta till oss. I de fall då vi kvitterar ut nyckel märks den upp med en kod i vårt system så den inte kan härledas till Ert hem av utomstående.


Familj och Djur

Ni får gärna ha både familj och djur hemma, men meddela gärna oss så vi vet om det finns djur hemma när vi kommer.


Försäkring, Rutavdrag, F-skatt och Tystnadsplikt

Självklart har vi de försäkringar som behövs för att vår personal ska kunna arbeta tryggt i Ert hem.

Vi tar hand hand om ansökan för Rut-avdrag hos skatteverket, om ditt Rutavdrag tar slut under året kommer du själv få stå för den kostnaden till oss.

Vi innehar F-skatt.

All vår personal har tystnadsplikt, det innebär att vad personal ser och hör hos Er, hur ni har det hemma och att vi arbetar hos Er är inget vi delar med andra. Sekretess är en viktig del i vårt arbete för att ni ska känna Er trygga med att ha oss i Ert hem.

All vår personal uppvisar registerutdrag från belastningsregistret vid sin anställning hos oss.


Kvalitetssäkring

Vi utför varje månad ett antal kvalitetskontroller för all vår personal. Det innebär att vi antingen kommer ut oanmält till Er under pågående städ och tittar hur det går och ger tips och feedback till städerskan på plats, vi kontaktar Er som kund och stämmer av om ni är nöjda och om ni har några förslag på förbättringar eller andra tankar eller så kommer vi ut på ett planerat besök som städerskan vet om där vi tittar på arbetssätt och resultat.

Detta gör vi för att kunna utbilda och coacha vår personal till att hela tiden bli bättre och även bibehålla en hög nivå.


Klagomål och synpunkter

Det är jätteviktigt att ni kommunicerar eventuella synpunkter med oss. Det kan vara allt om extra önskemål till sådant ni inte är nöjda med.

Om ni inte är nöjda med en städning och vill reklamera ska ni meddela detta till oss inom ett dygn så att vi inom rimlig tid om ni önskar kan åtgärda det ni inte är nöjda med.

Reklamation skickas till info@cleanroslagen.se och måste märkas med REKLAMATION.


Ställa in städ

Avbokning av städ måste ske minst 48 timmar innan bokad tid, i annat fall sker full debitering för uteblivet städ oavsett anledning.


Sjukdom

Om ni har haft magsjuka eller covid I familjen i närtid innan städning måste ni informera oss om detta. Vi är alltid noga med hygien men har i dessa fall särskilda rutiner gällande kläder, skydd och hantering för vår personal och alla kunders trygghet.


Uppsägning

Uppsägningstiden vid rullande städning är två städtillfällen enligt schema.

Du kan inte skjuta fram dessa längre än en månad i tiden.


Priser

Faktureringsavgift för pappersfaktura tillkommer, meddela oss om du vill ha fakturan via e-post kostnadsfritt.

Aktuella priser för städning finner ni på vår hemsida: http://www.cleanroslagen.se/kund

Priserna för städning höjs med 5:- per timme efter Rutavdrag inklusive moms vid varje årsbryt om inget annat meddelas.

Första prishöjning sker 01012022


Utskick

Ibland kontaktar vi samtliga kunder med information, denna information sänds via sms eller e-post och du godkänner detta genom att signera detta avtal.


Till sist, tveka inte att höra av Er

angående stort som smått…!